Agencja Restrukturyzacji i Modernzacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomoci Rolnych

Agencja Rynku Rolnego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Ministerstwo Rolnictwa

Centralna Biblioteka Rolnicza

Orodek Doradztwa Rolniczego Szepietowo

Pierwszy Portal Rolny

WItryna Wiejska

Wrota Podlasia

A A A

Aktualności

 

 

 Zajęcia konsultacyjne w Liceum Ogólnokształcacym dla Dorosłych       w Grabowie rozpoczną się w dniu 06 września 2014r (sobota)godz  900

 

       
       

 

 

 

Nabór 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grabowie zaprasza w roku szkolnym 2014/2015 do bezpłatnego kształcenia dorosłych w klasie pierwszej po szkole podstawowej lub gimnazjum i drugiej (po szkole zawodowej).

 

Celem naszym jest:

  • zapewnienie słuchaczom wystarczającego poziomu kształcenia oraz zdobycie wykształcenia umożliwiającego łatwiejsze znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy;
  • kształtowanie w słuchaczach pozytywnych postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej konkurencji oraz gospodarki rynkowej.

 

O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą starać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. Podstawą przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły poprzedniej, stanowiącej podbudowę programową oraz wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie  szkoły lub pod numerami telefonów: 86 279 02 46 lub 666 852 637.

 ZAPRASZAMY!

 

 

 

 
 

 

 

Projekt i wykonanie: ProCop Serwis